GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Học với giáo viên ntn ?

问题

Tôi muốn biết là trong quá trình học thì tôi có được học với người bản địa trung hay là chỉ có người việt thôi !!!

回答

Trả lời : " Trên đây là web site học online, bạn sẽ chủ động học . Còn những buổi ngoại khóa sẽ có người nước ngoài hỗ trớ nhé !  " 

xin chân thành!

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ