GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Bài kiểm tra kết thúc sơ cấp 2

Câu 1

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案

Chủ nhật, tôi đi xem phim ở ......................... .

A. Rạp chiêu phim
B. Rạp chiêu pim
C. Rạp chiếu phim
Câu 2

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案

Chúng tôi rất .................. .

A. Hạnh púc
B. Hạnh phúc
C. Hạnh phuc
Câu 3

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Máy bay .................. tàu hỏa.

A. Chậm hơn
B. Nhanh bằng
C. Nhanh hơn
Câu 4

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Vì trời .................. nên tôi nghỉ học.

A. Mưa
B. Tuyết
C. Nắng
Câu 5

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Tôi nghe nói anh Jack sắp đi ................ .

A. Đối tác
B. Công tác
C. Hợp tác
Câu 6

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

................ cho tôi hỏi, gần đây có bệnh viện nào không?

A. Hàm ơn
B. Làm ơn
C. Cảm ơn
Câu 7

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

................ thi rồi, học đi.

A. Sáp
B. Sắp
C. Sấp
Câu 8

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Tôi bị dị ứng với lẩu ................ .

A. Cua
B. Đồng
C. Cua đồng
Câu 9

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Ngày nào, Nam và Minh cũng chơi ................ vào buổi sáng sớm.

A. Bóng đá
B. Bóng bàn
C. Bóng rổ
Câu 10

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

...... ăn cơm thì đừng nói chuyện.

A. Khi
B. Tuy
C.
Câu 11

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Họ ...... là sinh viên của Đại học Hà Nội.

A. Cũng
B. Đều
C. Vẫn
Câu 12

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Cô ấy đã ...... giáo viên của Đại học Hà Nội.

A. Trở thành
B. Trở nên
C. Trở về
Câu 13

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Trời sắp mưa rồi, bạn đi ra ngoài ...... mang theo ô.

A. Quên
B. Nhớ
C. Đừng
Câu 14

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Chị Mai đặt hai phòng đôi và một ................ .

A. Phòng đôi
B. Phòng đơn
C. Phòng một
Câu 15

Nghe và chọn đáp án đúng:

聼錄音並選擇正確答案:

Bạn nhớ đi cẩn thận ................ ngã.

A. Để
B. Cho
C. Kẻo
Câu 16

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau đi nhé!
Câu 17

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

tôi ra, cô ấy còn yêu người khác.
Câu 18

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon, như phở bò, bún bò, bún chả ...
Câu 19

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Mẹ tôi rất thích ăn .
Câu 20

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Chị ấy được mời đi dự .
Câu 21

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Mời chị ăn miếng bánh vui.
Câu 22

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Dạo này anh về muộn thế, công việc bận lắm nhỉ?
Câu 23

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Tôi sang Trung Quốc học tiếng Trung, đi làm.
Câu 24

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Bạn Lan chăm học quá, thế nào cũng giành trong cuộc thi.
Câu 25

Nghe và điền từ vào chỗ trống:

聼錄音並選詞填空:

Bạn nên tập thể dục đều đặn .

Quay lại trang chủ