GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

BỘ SƯU TẬP SÁCH

Trương Cường: Rất xin lỗi nhé, sách của tớ không cho người khác mượn đâu.

Hàn Yên: Tại sao?

Trương Cường: Bởi vì sách cho mượn trước giờ không có ai trả lại cả.

Hàn Yên: Cậu cho rằng tớ cũng sẽ như vậy à?

Trương Cường: Tất nhiên, đây là kinh nghiệm tớ đúc kết ra đó. Bởi vì cả bộ sưu tập sách của tớ đều là mượn từ người khác hết mà.

藏書

張強:抱歉得很,我的書不外借。

韓燕:為什麼?

張強:因為藉出去的書,從來沒人還。

韓燕:你認為我也會這樣嗎?

張強強:當然,這是憑我的經驗。因為我的藏書全部都是從別人那兒借來的。

Từ mới/詞語表

1

Bộ sưu tập sách

 藏書

2

Trương Cường

( tên riêng )

 張強

3

Hàn Yên

( tên riêng )

 韓燕

4

Xin lỗi

 抱歉

5

sách

 書

6

Mượn

 借

7

Trước giờ

 從來

8

Trả

 還

9

Cho rằng

 認為

10

Như vậy

 這樣

11

Tất nhiên

 當然

12

Kinh nghiệm

 經驗

13

Người khác

 別人

相关文章

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ