GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tuyển dụng LĐ nước ngoài, có được yêu cầu thử việc?

Tuyển dụng LĐ nước ngoài, có được yêu cầu thử việc?

2021-08-26 17:36:32    1922
招聘外勞,可以要求試用期嗎?
Thử việc với LĐ nước ngoài có bắt buộc lập thành hợp đồng?

Thử việc với LĐ nước ngoài có bắt buộc lập thành hợp đồng?

2021-08-27 10:16:31    1656
外勞的試用期工作是強制性的嗎?
Mức đóng BHXH cho lao động nước ngoài như thế nào?

Mức đóng BHXH cho lao động nước ngoài như thế nào?

2021-08-27 10:22:32    1490
外勞的社會保險費是多少?
Người nước ngoài cần điều kiện gì để được làm việc ở Việt Nam?

Người nước ngoài cần điều kiện gì để được làm việc ở Việt Nam?

2021-08-27 10:30:16    1521
外國人在越南工作需要什麼條件?
Người nước ngoài có được đứng tên trên Sổ đỏ không?

Người nước ngoài có được đứng tên trên Sổ đỏ không?

2021-08-27 10:39:27    1882
外國人名字可以显示在紅皮書上嗎?
Trường hợp nào người nước ngoài không cần giấy phép lao động?

Trường hợp nào người nước ngoài không cần giấy phép lao động?

2021-08-27 10:44:11    1848
外國人在什麼情況下不需要工作許可?
Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động ra sao?

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động ra sao?

2021-08-30 15:21:02    1775
無工作許可證的外國工人認證程序是什麼?
Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

2021-08-30 15:25:18    1775
外勞必須參加失業保險嗎?
Những loại hình bảo hiểm nào lao động nước ngoài được tham gia?

Những loại hình bảo hiểm nào lao động nước ngoài được tham gia?

2021-08-30 15:27:42    1422
外勞可以參加哪些保險?
Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép bị phạt thế nào?

Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép bị phạt thế nào?

2021-08-30 15:29:57    1643
無證使用外勞如何處罰?
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ra sao?

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ra sao?

2021-08-31 10:06:07    1890
外國人工作許可延期的程序是什麼?
Hướng dẫn xác định thuế TNCN với cá nhân không cư trú

Hướng dẫn xác định thuế TNCN với cá nhân không cư trú

2021-08-31 10:10:07    1519
確定非居民個人 PIT 的指南

Quay lại trang chủ