GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Thành ngữ chữ A

Thành ngữ chữ A

2021-09-22 10:40:52    1896
A kì sở hiếu 阿其所好: Vào hùa, a dua theo người mà mình ưa thích, bênh vực cho người mình quí mến, có cảm tình. A: a dua, hùa theo, kì: của nó, của chúng nó, sở: mà, hiếu: thích
Thành ngữ chữ B

Thành ngữ chữ B

2021-09-22 11:52:04    3526
Bất đắc kì tử 不得其死 Chết một cách hết sức đột ngột, thường thê thảm, rất tội nghiệp. “Một là chết khẩn cấp, hai là chết bất đắc kì tử, bạ là chết dần mòn, rồi chết trong sự phá sản bởi một chính sách tịch thu tồi tệ dã man ". (Báo Nhân dân 19.10.1974). Bất: không, đặc: được, phải, kì: của nó, của chúng nó, tử: chết.

Quay lại trang chủ