GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

CHIẾC NHẪN

Trên cây, có một đôi sẻ nhỏ đang ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau. Một con sẻ khóc rất thương tâm, con còn lại cuống cuồng giải thích: Em yêu à, đừng khóc nữa mà! Anh xin em đấy, hãy nghe anh giải thích. Cái vòng ở chân anh là do Hiệp hội Bảo vệ động vật đeo vào, thực sự không phải nhẫn cưới của anh đâu mà!

戒指

有一對小麻雀站在樹上唧唧喳喳地對話。一隻小麻雀傷心地哭著,另一隻小麻雀著急地解釋著:-親愛的,你別哭了,求求你,你聽我解釋。我腳上的環是動物保護協會給我戴上的,真的不是我的結婚戒指。

Từ mới/詞語表

1

Chiếc nhẫn

 戒指

2

Chim sẻ

 麻雀

3

Ríu ra ríu rít

 唧唧喳喳

4

Thương tâm

 傷心

5

khóc

 哭

6

Giải thích

 解釋

7

vòng

 環

8

Hiệp hội bảo vệ động vật

 動物保護協會

相关文章

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ