GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

CHƠI ĐÀN

Người con chơi violin ở ngoài phòng khách, còn ông bố đọc báo ở trong phòng. Tiếng đàn như tiếng gà bị cắt tiết của đứa con khiến chó cũng phải sủa ăng ẳng ầm ĩ. Ông bố phát cáu, đứng dậy mắng:

Con không tìm được cái thể loại âm nhạc nào mà chó nghe không hiểu à?

拉琴

孩子在客廳里拉小提琴,父親在房間裡看報。

小提琴那殺雞般的聲音,弄得小狗也汪汪大叫起來。

父親惱火了,跳起來罵道:

你就找不到一些狗聽不懂的音樂嗎?

Từ mới/詞語表

1

Violin

小提琴

2

Đọc báo

看報

3

Ăng ẳng

(miêu tả tiếng chó sủa)

汪汪

4

Phát cáu

惱火

5

Âm nhạc

音樂

相关文章

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ