GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

 

NÊN LÀM CÁI GÌ ĐẦU TIÊN

Trong giờ tôn giáo, cô giáo trẻ rất thành kính truyền giáo về Kinh Thánh. Sau khi truyền giáo, cô hỏi Tom ngồi hàng trước: - Em hãy nói cho cô biết, trước khi nhận được sự tha thứ của Thượng Đế, chúng ta nên làm gì?

Tom rất nghiêm túc đứng dậy đáp:

Đầu tiên chúng ta phải phạm tội đã.

首先应该做的 

在宗教课上,年经女教师给学生们虔诚地讲述着《圣经》的故事。故事讲完后,她问坐在前排的汤比:

你能告诉我,在获得上帝宽恕前我们应该干什么?

汤比神情严肃地站起来,说:- 我们首先应该犯罪。

Từ mới/词语表

1

首先

Đầu tiên

2

宗教

Tôn giáo

3

虔诚

Thành kính

4

宽恕

Tha thứ

5

严肃

Nghiêm túc

6

犯罪

Phạm tội

相关文章

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ