GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tiếng lóng chữ J - K - L

J

JAV: (Japanese Adult Video) phim sex Nhật:日本情爱电影

 

K

Không có cửa: không đủ khả năng (làm gì đó):没能力

Khuất (núi): chết:去世

Khủng: nhiều :级,超

 

L

Lác mắt: Ngỡ ngàng, ngạc nhiên:驚訝

Làm luật: đưa tiền hối lộ:賄賂

Lầy: hài hước thô tục hoặc lời nói, hành vi thiếu suy nghĩ 粗俗的幽默或輕率的言論和行為

Lúa: quê:很土

Lượn: đi chỗ khác:滚去

Lượn đi cho nước nó trong: đi chỗ khác:滾去

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ