GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tiếng lóng chữ V - X

****

V

Vãi: quá, rất: 太

Vợ thằng Đậu: người phụ nữ vụng về: 大手大腳的女人

 

X

Xem Xong Xóa: XXX:敏感的視頻,看完要刪掉(情爱电影)

Xả láng: tận tình, không kiêng nệ, tới nơi:隨便,浪费使用

Xạc: la mắng, khiển trách:罵

Xăng pha nhớt: người đồng tính:同性人

Xế điếc: xe đạp:自行車

Xế hộp: xe ô-tô:汽車

Xế nổ: xe máy:摩托車

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ