GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tiếng lóng chữ Đ

****

Đập đá: ý nói điện thoại di động đời cũ:老款手機

Đập hộp: những thứ mới tinh, mới mua về:崭新

Đất võ: tỉnh Bình Định:平定省(武术的故乡)

Đặt gạch: xí phần, xí chỗ:占着位子

Đi bán muối: chết:死去

Đóng gạch: quan hệ tình dục:性交

Đốt nhà: phá hoại hạnh phúc của người khác:破坏人家幸福

Đứng đường: người bán dâm:卖淫女孩

Đứt bóng: chết:死掉

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ