GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

 Tiếng lóng chữ C

****

Cạ cứng: bạn thân:親友

Cành: tiền lẻ 零錢

Chai: tiền triệu 千萬 (錢)

Chầu ông bà (ông vải): chết 死亡

Chém gió: nói phét, nói xạo:吹牛

Cho cái búa: chả cho cái gì hết:什麼都不給

Chó lửa: súng:火槍

Chôm: lấy trộm, lấy cắp:偷

Chì: gan lì:頑固

Con ghệ: bạn gái:女朋友

Con lừa: (chửi) ngu:笨如騾子(罵)

Cô giáo Thảo: ý chỉ nhân vật chính trong truyện khiêu dâm cùng tên:草老師(青色故事的名稱)

Củ: tiền triệu:千萬(錢)

Cục gạch: điện thoại di động đời cũ 老款移動電話

Cùi bắp: chỉ người/vật cùi, dở, kém chất lượng:質量差

Cùi mía: chỉ người/vật cùi, dở, kém chất lượng:質量差

Cưa bom: nói xạo:說謊

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ