GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tiếng lóng chữ D

****

Dân bọ: người Bắc Trung Bộ từ Nghệ An đến Quảng Trị:中部人(過分節省,有點小氣)

Dân cá gỗ: người Nghệ An:義安省的人(是木魚-表示很貧窮,節省)

Dân cầu tõm: người Hà Nam:河南省的人

Dân củ mỳ: người Bình Định:評定省的人

Dân Hà Lội: (dt) chỉ người sống ở Hà Nội nhưng có quê quán nơi khác (với ý xấu):住在河內的外地人

Dân quần đùi áo số: (dt) người theo nghiệp thể thao:運動員

Dân rau má: người Thanh Hóa:清华省的人

Dép còn có số: ý ám chỉ ai cũng có số phận cả人生总有命運

Dở hơi tập bơi: ý ám chỉ 1 việc làm tầm phào, vớ vẩn:沒意思的事情

Dư sức qua cầu: ý ám chỉ có (dư) khả năng làm việc gì đó:能力强,完全可以做某事

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ