GMG Việt nam - Gioitiengviet.vn

Tiếng lóng chữ P - Q

****

P

Phắn: biến đi:滚出去

Phát cuồng: rất đam mê:过分喜爱

Phò: người bán dâm:卖淫女人

Phòng nhì: vợ bé, bồ nhí:二奶

Phượt: Du lịch bình dân:平民旅游

 

Q

Quá hớp: quá hay:太好

Quất: mua đồ gì đó hoặc đánh ai đó:买某物或打某人

Quăng lựu đạn: nói xạo:说谎

常見問題

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

學生的學習故事

陈祥由

陈祥由

陈祥由

張敏

張敏

張敏

Eva Hsu

Eva Hsu

Eva Hsu

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Lv Da Fei

Quay lại trang chủ